Om Nexus Group

Nexus ID06 är en del av identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. Vi är ackrediterad leverantör av ID06-kort sedan 2006.

Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag och vi utvecklar lösningar för säkra Identiteter för arbetsplatser och för IoT (Internt of Things).

Läs mer om Nexus Group och våra lösningar >