2. Beställ ID06-kort

När du registrerat företag och konto är du redo att beställa kort!

Viktigt!

Du måste använda webbläsaren Google Chrome för att kunna registrera dig i ID06-systemet!

Ladda ned Google Chrome här.

1. Registrera ditt företag

Börja med att registrera företaget och skapa personligt ID06-konto. Därefter kan nya kort beställas!

Registrera

3. Bekräfta /Aktivera ditt ID06-kort

När du har aktiverat ditt kort är det redo att börja användas!

BEKRÄFTA / AKTIVERA KORT