ID06-kort för Transportföretagen

Vad är ID06?

Ett system för identifiering och kontroll som ska ge säkrare och tryggare arbetsmiljöer, det hanteras av ID06 AB där Transportföretagen är delägare.

Hur kan Nexus hjälpa till?

Hos Nexus beställer du ID06-kort och får tillgång till en orderportalen med en mängd smarta funktioner som gör att administrationen flyter snabbare och effektivare. Du hanterar företagets alla kort i portalen och kan spärra kort, sätta giltighetstider, se fakturor och välja leveransadresser. Du kan välja mellan standard, express eller prio leverans beroende på hur bråttom det är.

Nexus är den största leverantören av ID06-kort och vi har en gedigen erfarenhet och stor kunskap kring säker identifiering. Vår stora produktionskapacitet säkrar upp stora och små leveranser och vi kan alltid leverera snabbt och i tid. Vi har spetskunskap, produkter och tjänster för både fysisk och digital säkerhet och vi kan hjälpa dig att skala upp säkerheten i din organisation. 

 

Hur fungerar det?

 
 
Steg 1

Mer

FIRMATECKNARE

Firmatecknaren registrerar personligt konto och företag samt bjuder in beställare i ID06-systemet.

Firmatecknaren måste godkänna företagsregistreringen för att den ska bli giltigt. Godkännande sker via eID (ex BankID) eller via identifiering med passkanning.

 

 

 
 
Steg 2

Mer

BESTÄLLARE 

Beställaren får inbjudan med en länk, via email, för att registrera sitt personliga konto.

Beställaren kan därefter lägga en kortbeställning och väljer då om kortinnehavaren har eID eller ska identifiera sig med pass/ID-kort.

När en beställning har registrerats granskar Nexus fotot och dokument (om sådana bifogats). Om allt är korrekt kan kortet produceras. Om inte kommer kortet att nekas. Beställaren får en notering i orderportalen att kortet nekats.

 

 
 
Steg 3

Mer

Kortinnehavare med eID

Kortinnehavaren får ett email med en länk och kan då logga in med ett eID (ex BankID) och skapa ett personligt ID06-konto.

 
 
Steg 3

Mer

Kortinnehavare med pass

Kortinnehavaren bokar en tid hos Sistec där ID-handlingen (pass eller nationellt ID) skannas. Därefter skapar kortinnehavaren ett personligt ID06-konto.

Kortinnehavaren måste bekräfta kortbeställningen för att kortet ska kunna produceras. Kontrollera med Sistec vilka dokument som ska bifogas vid ID-skanningen. Börja med att boka tid hos Sistec.

 
 
Steg 4

Mer

Godkänd registrering

När identiteten för kortinnehavaren är kontrollerad och styrkt i ID06-systemet och när kortinnehavaren har bekräftat kortbeställningen kan beställaren skicka iväg beställningen till Nexus.

Nexus kontrollerar att fotot på kortet uppfyller kraven och om allt är ok kan kortet produceras.

 

 
 
Steg 5

Mer

Nexus levererar kortet

Nexus producerar och levererar ID06-kortet till vald adress!

Du kan välja standardfrakt som är inkluderat i priset eller Prio eller Express om du har bråttom att få ditt kort.

1. Registrera företag och personligt konto

Börja med att registrera företaget och personligt ID06-konto. Därefter kan du beställa ID06-kort!

REGISTRERA

2. Beställ ID06-kort

När du har registrerat företaget och personligt konto är du redo att beställa ID06-kort!

BESTÄLL ID06-KORT

3. Aktivera nytt ID06-kort

Innan du kan början använda ditt nya kort måste det aktiveras!

GODKÄNN / AKTIVERA KORT

ID06 för medlemmar till Transportföretagen

Målet med ID06 systemet är att få en säker identitetshantering av varje individ samt kontroll av behörigheter. ID06-kortet blir en kvalitetsmärkning som gynnar en säker och god arbetsmiljö. Transportföretagen är delägare i ID06 AB för att ta en aktiv roll i det arbetet. Läs mer hos Transportföretagen här

 

 

Fler tjänster och produkter från Nexus