Få företagets logotype i färg på ID06-kortet

Du kan välja att få företagets logotype lasergraverad på kortet (den blir då i en gråskala) eller printad i färg.

I orderportalen kan du själva lägga till logotype och välja färg eller lasergraverad. Gör så här:

  1. Logga in till orderportalen
  2. Klicka på företagsnamnet, i topp menyn till höger
  3. Välj företagslogotype
  4.  Klicka i om loggan ska vara i färg och Ändra logotyp