Alla besökare vid en ID06 ansluten arbetsplats måste ha ett besökskort

Det finns några viktiga förändringar mellan de nya besökskorten och vad som gällde tidigare:

  • En person med ett besökskort måste alltid följa med en ansvarig på arbetsplatsen och den personen ska ha ett ID06-kort (standard).
  • Besökskorten kan inte användas för att öppna dörrar/grindar eller registreras i personalliggare eftersom korten inte innehåller någon teknik.
  • Eftersom besökaren inte registreras i personalliggare är det viktigt att uppgifterna förs in manuellt eller registreras i ett besökssystem med förnamn/efternamn/företag/vem man besöker/datum/tid in/tid ut.

Alla besökare ska registreras så att de kan räknas in vid en utrymning trots att de inte finns i personalliggaren.

Tidigare fanns det regler för hur många besökskort ett företag maximalt kunde beställa men nu finns inga sådana regler.

Du beställer besökskort i Nexus orderportal där även standard ID06-kort beställs. Om ni valt att ha företagets logotype tryckt på standardkortet kommer ni att få logotype även på besökskorten.

Priser för besökskort

Beställ besökskort