Reklamationer

Obs! Kontrollera detta innan du reklamerar ditt nya kort:

1, Håll det nya ID06-kortet väldigt nära den elektroniska personalliggaren för att det ska registreras. Du behöver också placera hela kortet ovanpå läsaren.

2, Håll kortet stilla framför läsaren en längre tid än tidigare. Vifta inte med kortet, då kan det låsa sig!

3, Har du aktiverat kortet? Kortet måste aktiveras för att det ska fungera.
Aktivera kortet här

4, Kontakta leverantören av den elektroniska personalliggaren och kontrollera att du är registrerad i systemet.

Om kortet fortfarande inte fungerar, fyll i blanketten för reklamation och skicka in tillsammans med kortet. Det har visat sig att flesta kortreklamationer har inget fel i kortet men det behövs en längre tid vid läsaren i jämförelse med tidigare.