nexusid06 id06 kort på två timmar

Vilka företagsformer kan beställa ID06-kort 2.0?

Kortinnehavare måste identifiera sig med BankID

För att kunna beställa ID06-kort 2.0 behöver både beställare och kortinnehavare identifiera sig med svenskt BankID. ID06 AB kontrollerar därefter företaget via Bolagsverket, för att säkerställa att företaget är registrerat och betalar skatt. Kommuner och andra organisationer kommer att kunna ansluta sig till ID06-systemet under 2019. Idag är följande företagsformer godkända att ansluta sig:

  • Aktiebolag – VD, extern verkställande direktör, extern firmatecknare, en ledamot och ordförande
  • Handelsbolag – Bolagsman
  • Kommanditbolag – Komplementär
  • Enskild firma* – Näringsidkare
  • Ekonomisk förening – VD, extern firmatecknare, en ledamot och ordförande

* För att en enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.

Under halvåret av 2019 kommer kommuner och andra typer av organisationer också att kunna ansluta sig till ID06-systemet. Du hittar mer information hos ID06 AB

Så här beställer du ID06-kort:

1. Registrera ett personligt konto

2. Beställ ID06-kort 

3, Aktivera ditt nya kort

Ny säkrare kortstandard

Syftet med den nya säkrare standarden för ID06-kort som infördes i augusti 2018 är att minimera risken för att svart arbetskraft anlitas. Den nya standarden säkerställer att kort inte ska kunna manipuleras eller kopieras, vilket är möjligt med kort som har en lägre säkerhetsnivå.

Tips!
Eftersom alla kort i hela branschen måste bytas ut före den 20 juni 2019 (då de gamla ID06-korten upphör att gälla) rekommenderar vi att du inte väntar till sista stund med att beställa nya ID06-kort 2.0!

Publicerad december 19, 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg

Gör er redo för kortutbyte!

Checklista inför kortutbyte  Gör er redo för kortutbytet som sker 2024 - läs vår checklista! Under första halvan av år 2024 är det dags för kortutbyten ...

Förenkla era kortbeställningar med Nexus Self-Service portal

Upplev vår Self-Service portal – förenkla era kortbeställningar Ni har väl inte missat vår Self-Service portal som ger era medarbetare med svenskt medbor...

Express Plus i Falkenberg

Nytt Express Plus kontor i Falkenberg  Nu kan ni hämta ut era Express Plus beställningar även i Falkenberg! Nu kan vi tillsammans med vår samarbetspartn...