Sweco väljer Nexus och ServiceNow för att säkra identiteter för de anställda!

Sweco är ett av Europas ledande konsultföretag med tjänster inom arkitektur och byggkonstruktion med 17500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister anställda. Sweco har valt Nexus för att säkra hanteringen av identiteter för anställda inom byggsektorn, där ID06-kort krävs och där kraven för säker identifiering vid byggarbetsplatser har höjts. Nexus lösning är en innovativ och säker molntjänst som gör det möjligt för organisationer att implementera en effektiv hantering av anställdas identiteter och att få kontroll över användare och behörigheter vid olika anläggningar samtidigt som systemet stöder funktioner för delegering av inköp, registreringar och frakter.

För Sweco är det viktigt att få automatiserade processer för effektiva arbetsflöden så genom att integrera Nexus (ID06) GO Cards molntjänst med ServiceNow, ett system som Sweco använder sedan tidigare, minimeras administrationen radikalt. Exempelvis, när en ny person anställs på Sweco registreras personuppgifterna i ServiceNow och därefter hämtas uppgifterna automatiskt för beställning av ett ID-kort till den nyanställde.

För Sweco, och för många av våra andra kunder som väljer att integrera Nexus lösning med ett befintligt system, är det viktigt att minimera administrationen genom att kunna använda de uppgifter som redan finns registrerade i ett system, för flera olika ändamål. Minimerad administration genererar givetvis också lägre kostnader.

Kommunikationen med Nexus GO Cards och ServiceNow är helt transparent vilket innebär att användaren inte behöver skifta mellan två system utan samtliga arbetsuppgifter utförs i ett och samma system. För Swecos anställda innebär detta att de själva kan beställa eller om-beställa sitt identitetskort direkt i ServiceNow.

Fler användningsområden:

  • Genom att hämta personuppgifter från databaser i ServiceNow kan orderformulär fyllas i per automatik
  • En fördefinierad kortlayout gör det enkelt att lägga till information
  • Behörig person (exempelvis en chef) kan godkänna eller avvisa kortbeställningen
  • Efter godkänd beställning skickas kortordern automatiskt till Nexus för produktion
  • Få tillgång till aktuella statusrapporter för företagets samtliga ID-kort

ServiceNow är en ITSM (IT Service Management) lösning för organisationer som avser att öka produktiviteten samtidigt som anställda får ett effektivt och användarvänligt system att arbeta i. ServiceNow erbjuder funktioner för olika typer av arbetsflöden och affärslogik, olika behörighetsnivåer kan sättas i systemet och flera olika typer av arbeten utförs i ett och samma system.

Integrationen mellan Nexus GO Card och ServiceNow sker via ett standardiserat verktyg, Nexus GO REST WebAPI.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Nexus så hjälper vi dig igång!

Kontakta oss

 

 

 

 

Om Sweco
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om ServiceNow
ServiceNow (NYSE: NOW) is making the world of work, work better for people. Our cloud-based platform and solutions deliver digital workflows that create great experiences and unlock productivity for employees and the enterprise. For more information, visit: www.servicenow.com.