Covid-19 har förändrat behoven av säkerhet på arbetsplatsen

Det är lätt att tro att behovet av ett företagskort för in-utpassering till kontorsytor har minskat kraftigt nu när väldigt många människor arbetar hemifrån.

”Men vi på Nexus har undersökt det som pågår just nu och hur det påverkar människors beteenden och vi har kommit fram till några intressanta slutsatser” säger Daniel Hjort, Director of Marketing and Business Development på Nexus.

Givetvis har behovet av lösningar för att på ett säkert sätt kunna logga till system och andra digitala källor hemifrån har ökat. Många företag har valt att, tidigare än vad som var planerat, påbörja sin digitaliseringsresa och snabbt implementera lösningar som har diskuterats och kanske projekterats under en längre tid. Andra har mer kortsiktigt implementerat snabba lösningar för att kunna hantera den akuta situation som uppstod och som nu, i nästa steg, behöver tänka på hur lösningar kan skalas upp och blir mer framtidssäkra och permanenta.

”Situationen har dramatiskt förändrats för många av våra internationella kunder och vi är många som inser att vi inte kommer att gå tillbaka till hur det var tidigare. Inom området som vi på Nexus kallar fysisk säkerhet, dvs det yttre skalskyddet, kan vi dra några intressanta slutsatser” säger Hjort.

En slutsats man, något felaktigt, kan dra är att medan behovet av digital säkerhet har ökat så har behovet av fysisk säkerhet för in-utpassering minskat eftersom personal inte längre arbetar från kontor i samma utsträckning som tidigare och därmed inte behöver komma in till olika kontorsbyggnader. Vilket också stämmer men att det skulle innebära att medarbetare inte behöver sina företagskort för identifiering stämmer däremot inte. Behovet för daglig in-utpassering har minskat men istället har behovet av att identifiera medarbetare och kollegor visuellt ökat. När många medarbetare besöker kontoret en gång i veckan, eller ännu mer sällan, kommer man inte längre att lära känna och känna igen nya kollegor som börjar på samma sätt som tidigare. Eftersom många företag nu inför att olika avdelningar och team av medarbetare ska vara inne på kontoret olika dagar så kan det gå månader innan vissa medarbetare, av en slump, möts i korridoren och att då veta att personen du möter är en kollega som har behörighet att vistas där är omöjligt utan ett foto ID-kort som styrker både identiteten och behörigheten. Så för att säkerställa att det är behöriga personer i lokalerna har behovet av ett synligt kort med foto av medarbetare kraftigt ökat.

Nästa utmaning blir att, på ett säkert sätt, kunna ge personer rätt behörigheter både för fysisk och digital åtkomst när en anställning påbörjas. Att dessutom automatiskt kunna förlänga, förkorta eller avsluta behörigheter genom automatiserade processer är viktigare än någonsin.

Rekryteringsprocesser har också förändrats och många intervjuer och tester görs digitalt, på distans, utan fysiska möten och det är av oerhörd stor vikt att ha säkra processer på plats som även säkerställer allt fungerar när personen börjar sin anställning. Frågeställningar som vem godkänner en nyanställning, vem initierar ett nytt kort till den anställda, hur löser vi frågan med foto och hur sparar och hanterar vi foton i våra system är relevanta. Andra frågeställningar som, vem levererar korten och hur aktiveras de är andra frågeställningar som måste lösas och automatiseras när få personer är inne på kontoret.

”Givetvis såg vi tidigare i pandemins början en mindre nedgången i antalet ordrar och leveranser men det har snabbt återhämtat sig” säger Hjort. ”Situationen på våra kunders kontor och anläggningar ser annorlunda ut och behovet av tillförlitliga kort för både fysisk och- digitalsäkerhet är större än någonsin och många av våra kunder har redan börjat att komplettera sina fysiska företagskort med en mobil lösning i form av ett virtuella smarta kort för digital inloggning” berättar Hjort. Det virtuella smarta kortet ställs ut när det fysiska kortet är godkänt vilket gör att medarbetaren kan identifiera sig från första stund. Genom att ha en digital, mobil version av företagskortet blir det också enklare att lägga till fler steg för att validera och säkerställa en identitet.

”En viktig slutsats som vi har upptäckt är att användandet av ett fysiskt företagskort minskar om man endast räknar antalet autenticeringar för in-utpasseringar men användningsområdena av ett ID-kort har blivit så många fler och de är så viktiga att korten är nyckelfaktor för ökad säkerhet” säger Hort.

”Det är som att Zero Trust modellen som man pratar om inom IT nu snabbt blir viktig och applicerbar även för fysisk säkerhet då organisationer inser vikten och omfattningen av den digitala resa vi alla endast har påbörjat”.

Vill du vet mer om Nexus lösningar för säkra arbetsplatser, klicka här

Nyheter, kundberättelser och blogg

Gör er redo för kortutbyte!

Checklista inför kortutbyte  Gör er redo för kortutbytet som sker 2024 - läs vår checklista! Under första halvan av år 2024 är det dags för kortutbyten ...

Förenkla era kortbeställningar med Nexus Self-Service portal

Upplev vår Self-Service portal – förenkla era kortbeställningar Ni har väl inte missat vår Self-Service portal som ger era medarbetare med svenskt medbor...

Express Plus i Falkenberg

Nytt Express Plus kontor i Falkenberg  Nu kan ni hämta ut era Express Plus beställningar även i Falkenberg! Nu kan vi tillsammans med vår samarbetspartn...