BKR väljer Nexus, medlemmar får både Mobilt ID och fysiskt ID-kort!

BKR - Byggkeramikrådet har valt Nexus lösning för att styrka och visa medlemmars identiteter och behörighetsnivåer. Med ett fysiskt kort och ett Mobilt ID kan medlemmar nu enkelt och effektivt visa att de har de behörigheter som krävs för att få utföra vissa arbeten samtidigt som den personliga identiteten styrks.

I helhetslösningen ingår både ID06-kort och Behörighetslegitimationer. En medlem kan välja att, efter godkänd behörighet, kunna visa sin behörighetslegitimation som ett ID i mobilen. Förutom behörigheter syns även ett foto på personen, namn och uppgifter om företaget.

Att kunna komplettera ditt kort med ett Mobilt visuellt ID har klara fördelar, om du glömt det fysiska kortet kanske du ändå har med dig din mobiltelefon och på så sätt klarar du arbetsdagen utan avbrott.

Tidigare hade många användare sina behörigheter synliga på ett eller flera separata kort men de behövde givetvis även identifiera sig personligen vilket har lett till att flera typer av kort har krävts, varje dag. Nu kan den typen av information samlas på ett och samma ställe. Ett mobilt ID passar också mycket bra för att visa medlemskap i en branschorganisation.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Nexus så hjälper vi ditt företag eller din branschorganisation igång!

Mer om Mobilt visuellt ID

 

 

 

 

Byggkeramikrådet - BKR

BKR har ca 4000 medlemsföretag och har utformat branschregler för våtrum som idag är ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning av medlemmar så att de ska få rätt behörigheter för de arbeten de utför. Du kan läsa mer om BKR här