ID06-kort för asylsökande, LMA-kort

Om personen som ansöker om ett ID06-kort är asylsökande gäller specifika regler för att ett ID06-kort LMA ska kunna ställas ut. 

Gör så här för att beställa ID06-kort LMA:

  • Personen måste besöka Sistec för att skanna LMA-kortet.
  • Pass eller en kopia på passet som vidimerats av Migrationsverket ska tas med. En vidimerad passkopia kan beställas från Migrationsverket, via migrationsverket@migrationsverket.se eller besök ett av Migrationsverkets servicecenter.
  • Kopia på anställningsavtal ska tas med.

Ett ID06-kort LMA kan inte ställas ut om inte ovanstående krav uppfylls.

Mer info finns att läsa hos Sistec

Boka tid hos Sistec

Företagsregistrering för utländska företag

Utländska företag måste registreras i ID06-systemet i en manuell process hos Sistec. Det finns olika regler för registrering beroende på i vilket land företaget är baserat men följande regler gäller för samtliga:

  1. Firmatecknare måste själv närvara vid registreringen och identifiera sig med en giltig ID-handling annars kan inte signering av kontraktet med ID06 ske. Inga fullmakter där någon annan representerar firmatecknaren godkänns!
  2. Firmatecknare ska ta med ett registreringsbevis (eller en kopia) för företaget.

Engelska, Lettiska och Tjeckiska enskilda företag måste kontakta ID06 AB för en för-registrering innan den riktiga företagsregistreringen kan ske hos Sistec. För-registrera företaget hos: manuellkontroll@id06.se

Var sker företagsregistreringen

Utländska företag registreras manuellt hos Sistec. På grund av hög arbetsbelastning under januari och februari måste tid för företagsregistrering alltid bokas hos Sistec, inga drop-in tider tillgängliga.

De flesta företagsregistreringar kan göras vid samtliga Sistecs kontor, i Sverige eller vid något av deras mobila team utomlands. Undantaget är om företaget är baserat i något av de 35 länder som finns listade nedan. Registreringar av företag, baserat i något av dessa 35 länder, kan endast ske hos Sistec i Stockholm, Skellefteå eller Göteborg. När du bokar tiden, kontrollera då med Sistec till vilket kontor du ska vända dig!

Boka tid hos Sistec

Lista länder som kräver ockulär kontroll

Du hittar fler ID06 krav här