ID06 krav

ID06-kort är ett identitetskort med hög säkerhet, tillitsnivå - LoA2 (Level of Assurance) där syftet är att säkerställa att individens (kortinnehavarens) identitet är korrekt och att kortet är väldigt svårt att kopiera eller manipulera.

Krav för att beställa ID06-kort

För att få ett ID06-kort utställt måste individen kunna identifiera sig på ett säkert sätt, antingen via eID (ex svenskt BankID) eller via skanning av godkänt pass eller nationellt ID-kort. Skanningen där ID-handlingen verifieras måste ske hos ett av ID06 AB godkänt skanningsföretag, ex Sistec.

Godkända pass och eIDs


Här hittar du information om registrering av utländska företag,samt ID06 lista över godkända pass och nationella ID-kort.

För personer som inte är svenska medborgare och/eller inte är knutna till det svenska försäkringssystemet finns krav på ytterligare dokumentation som måste bifogas när ett nytt ID06-kort ska beställas:

A1 certifikat för EU medborgare

A1 intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör och måste bifogas när ett ID06-kort ska beställas för en EU medborgare (som inte är svensk medborgare) som ska arbeta i Sverige. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att personen redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därmed inte ska belastas med avgifter i Sverige.

Här kan du se krav som för EU/EES medborgare när ett nytt ID06-kort ska beställas.

Krav för tredjelandsmedborgare

I Sverige och i övriga Europa regleras kraven för uppehålls- och arbetstillstånd av både inom EU samt av respektive lands regering. Regelverket kan därför variera över tid och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Reglerna varierar också beroende på om personen är anställd i ett svenskt bolag eller i ett utländskt bolag eller är egenföretagare. Läs mer om vad som gäller för just er, här finns hela regelverket för tredjelandsmedborgare.

Krav för asylsökande och spårbytare – LMA-kort

En asylsökande, med ett LMA-kort, kan ansöka om att få ett ID06-kort LMA om personen anställs eller får praktikplats på ett företag som har ett ID06-konto.

För asylsökande som byter spår (så kallade spårbytare) från asylsökande till att ansöka om arbets-och uppehållstillstånd gäller specifika regler. Läs mer

Fotoregler

Fotot på ett ID06-kort måste uppfylla en rad krav, exempelvis får inte solglasögon eller huvudbonad skymma ansiktet. Inga reflektioner får finnas i bilden och bakgrunden måste vara enfärgat vit. Om kraven på ett godkänt foto inte uppfylls kommer kortet att nekas och inte kunna produceras! Här finns hela kravlistan som ett godkänt foto ska uppfylla.