FAQ-kategori: Utländska nationaliteter

Hur beställer jag kort till en person med en utländsk nationalitet?

En person som inte har ett eID som är godkänt kan få sitt pass eller nationella ID-kort skannat för godkännande. Kontakta Nexus partner Sistec för hjälp med företagsregistrering och skanning av ID-handlingar. Sistec finns på flertalet orter i Sverige och i övriga Europa. Personen måste ha en giltigt ID handling och uppfylla kraven som ID06 AB fastställt i sitt regelverk. Du hittar ID06 AB:s regelverk här Guide, beställ ID06-kort med pass/ID Guide, skapa konto med pass/ID-kort