FAQ-kategori: Skanna pass och ID-kort

Godkända ID-handlingar

Beroende på vilken nationalitet kortinnehavaren har eller i vilket land företaget är registrerat gäller olika krav för vilka dokument som måste bifogas en kortbeställning och hur lång giltighetstiden kortet maximalt kan få. Läs mer om kraven för ID06-kort här

LMA-kort/språbytare, gör så här

Asylsökande och spårbytare kan ansöka om ett ID06-kort LMA om kortinnehavaren anställs eller får praktikplats i ett företag som har ett ID06-konto. Läs mer om reglerna för LMA-kort här

Hur beställer jag kort till en person med en utländsk nationalitet?

En person som inte har ett eID som är godkänt kan få sitt pass eller nationella ID-kort skannat för godkännande. Kontakta Nexus partner Sistec för hjälp med företagsregistrering och skanning av ID-handlingar. Sistec finns på flertalet orter i Sverige och i övriga Europa. Personen måste ha en giltigt ID handling och uppfylla kraven som ID06 AB fastställt i sitt regelverk. Du hittar ID06 AB:s regelverk här Guide, beställ ID06-kort med pass/ID Guide, skapa konto med pass/ID-kort

Vad är ett A1 intyg?

A1 intyg visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.