FAQ-kategori: Se status på kort

Är mitt kort aktivt eller inaktivt?

Du kan se status för kort i Nexus orderportal 1, Logga in och välj Hantera kort. 2, Du kan söka på namn, kortnummer, personnummer, beställare m.m. 3, Markera kortet du vill se och du därefter ser du kortet och dess status.

Var kan jag se status för ett kort?

I beställningsportalen kan du se status för alla kort som finns registrerade på företaget. Gör så här:
  1. Logga in till Nexus beställningsportal
  2. Välj Hantera kort
  3. Du kan söka på personnummer, kortnummer, namn eller beställare.
  4. Välj aktuellt kort och du ser aktuell status på skärmen, ex aktiverat, producerat, spärrat.
Du kan läsa mer status hos ID06 AB kortkontroll