FAQ-kategori: Reklamation och returer

Reklamationsblankett

Ladda ned en reklamationsblankett (pdf format), fyll i och följ instruktionerna för att skicka in blankett och kort! Ladda ned reklamationsblankett

Mitt kort har inte kommit, vad händer nu

Börja med att kontrollera status på kortet i orderportalen
Har kortet nekats (ex om fotot inte uppfyller kraven)? Då får kortet inte produceras.
Har kortinnehavaren inte godkänt kortbeställningen? Då kan kortet inte produceras.
Om allting ser ok ut och kortet är markerat Producerat i orderportalen, kan kortet ha kommit i postens hantering.
Här är listan för ett godkänt foto.

Hur reklamera ett kort

Reklamera ett ID06-kort