FAQ-kategori: Påminnelser

Jag har returnerat min vara, vad ska jag betala?

När du har returnerat en felaktig vara till Nexus kommer du att få återkoppling från Nexus ID06 support som förklarar vad som ska göras. Innan dess behöver du inte göra någonting. Läs mer om reklamation av ID06-kort här

Har du fått en betalningspåminnelse?

  • Ja, men jag har inte originalfakturan Fakturor daterade efter 2020-04-27 finns att ladda ner i orderportalen. Är fakturan äldre, kontakta finance.se@nexusgroup.com för support.
  • Ja och jag har betalat Om en betalning till Nexus bankgiro, 5215-0422, har gjorts ungefär samtidigt som påminnelsen skickades ut kan du bortse från påminnelsen.