FAQ-kategori: Lägg till beställare/administratörer

Hur lägger jag till/tar bort användare?

Firmatecknare utser vem/vilka som får beställa kort för företagets räkning. När kortbeställare utses, kan olika behörigheter läggas till: Administratör: kan lägga till/ta bort användare och beställa kort Användare: kan beställa kort Guide, utse kortbeställare