FAQ-kategori: Kortet fungerar ej

Varför fungerar inte kortet?

Börja med att kontrollera: 1, Har du aktiverat kortet? Ett nytt kort måste aktiveras för att gå att använda. Aktivera kortet här 2, Kortet är aktiverat men har därefter upphört att fungera. Kontrollera om kortavgiften till ID06 AB är betald. Om avgiften inte har betalats stoppar/suspenderar ID06 AB kortet. När avgiften är betald kan kortet användas igen. 3, Kortet har på något sätt gått sönder och behöver reklameras. Reklamera kortet  

Problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren?

De nya ID06-korten skiljer på några punkter från de gamla korten. Har du problem att registrera ditt nya kort i personaliggaren, gör så här: 1, Kortet behöver visas en längre tid framför den elektroniska personalliggaren eller dörrläsaren för att registreras. 2, Placera en så stor del av kortet som möjligt mot personalliggaren/läsaren. Vifta inte med kortet, då kan det låsa sig! 3, Har du aktiverat kortet? För att fungera måste kortet vara aktiverat, gör det här 4, Kontakta leverantören av den elektroniska personalliggaren. Om du är besökare på bygget, kontakta byggherren.

Visa PIN-kod

När du aktiverar ditt ID06-kort 2.0 kopplas automatiskt en PIN-kod till ditt kort. Du kan se din PIN-kod genom att 1. Logga in på ID06 portalen. 2. Klicka på Mina kort och sedan på visa mina aktiva kort. 3. Klicka på ditt kort och scrolla ner till visa pin-kod.

Kortet är producerat men inte aktivt, vad ska jag göra?

Kortinnehavaren måste aktivera sitt kort när det levererats. Aktivera kortet här. Observera att kortinnehavaren själv måste aktivera kortet! Här finns en guide för hur kortet aktiveras.