FAQ-kategori: ID06-kortet

Hög säkerhet med ID06-kort

ID06  är ett system för identifiering och kontroll för säkrare och tryggare arbetsmiljöer och kortet har en hög säkerhet på flera sätt. Läs mer om säkerheten med ID06-kort här

Hur länge är kortet giltigt

Ett Standard ID06-kort är giltigt i 5 år. Som administratör/beställare kan du välja att sätta en kortare giltighetstid på ett kort, det anges då vid beställningen.    

Företagets logotyp

Loggan ska vara minst 354px bred och 118px hög för den nya standarden. Gör så här för att få företagets logotyp på korten:
  1. Logga in till orderportalen
  2. Klicka på företagsnamnet högst upp på sidan. Välj Navigering och FÖRETAGS INSTÄLLNING
  3. Välj FÖRETAGS LOGOTYPE i menyn till vänster.
  4. Ladda upp den logotype du vill ha. Du kan direkt se hur det kommer att se ut på det färdiga kortet.
Om du väljer att få företagets logotype i färg på kortet tillkommer 20 kr/kort på ditt ordinarie kortpris. Har du problem, skicka då logotyp tillsammans med organisationsnummer, kontaktuppgifter och ett godkännande om den extra kostnad på 20 SEK till colorlogo@nexusgroup.com Obs! det måste vara en befintlig beställare för företaget som mailar om ändringen!   Ändra logotyp 1, Logga in till Nexus orderportal 2, Klicka företagsnamnet i toppmenyn. 3, Välj Navigering och FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR. 4, Välj FÖRETAGSLOGOTYPE i menyn till vänster. 5, Ladda upp önskad logotype. Du kan redan här se hur det kommer att se ut på det färdiga kortet. Dina kommande kortbeställningar tillverkas med vald logotype.

Vad kostar ett ID06-kort?

Priser för kort och tjänster hittar du här

Hur ändrar jag vår logotyp?

1, Logga in till Nexus orderportal
2, Klicka företagsnamnet i toppmenyn.
3, Välj Navigering och FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR.
4, Välj FÖRETAGSLOGOTYPE i menyn till vänster.
5, Ladda upp önskad logotype. Du kan redan här se hur det kommer att se ut på det färdiga kortet. Dina kommande kortbeställningar tillverkas med vald logotype.

Vilken storlek ska logotypen ha när jag laddar upp den?

Loggan ska vara minst 354px bred och 118px hög för den nya standarden.

Varför fungerar inte kortet?

Börja med att kontrollera: 1, Har du aktiverat kortet? Ett nytt kort måste aktiveras för att gå att använda. Aktivera kortet här 2, Kortet är aktiverat men har därefter upphört att fungera. Kontrollera om kortavgiften till ID06 AB är betald. Om avgiften inte har betalats stoppar/suspenderar ID06 AB kortet. När avgiften är betald kan kortet användas igen. 3, Kortet har på något sätt gått sönder och behöver reklameras. Reklamera kortet  

Problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren?

De nya ID06-korten skiljer på några punkter från de gamla korten. Har du problem att registrera ditt nya kort i personaliggaren, gör så här: 1, Kortet behöver visas en längre tid framför den elektroniska personalliggaren eller dörrläsaren för att registreras. 2, Placera en så stor del av kortet som möjligt mot personalliggaren/läsaren. Vifta inte med kortet, då kan det låsa sig! 3, Har du aktiverat kortet? För att fungera måste kortet vara aktiverat, gör det här 4, Kontakta leverantören av den elektroniska personalliggaren. Om du är besökare på bygget, kontakta byggherren.

Visa PIN-kod

När du aktiverar ditt ID06-kort 2.0 kopplas automatiskt en PIN-kod till ditt kort. Du kan se din PIN-kod genom att 1. Logga in på ID06 portalen. 2. Klicka på Mina kort och sedan på visa mina aktiva kort. 3. Klicka på ditt kort och scrolla ner till visa pin-kod.

Kortet är producerat men inte aktivt, vad ska jag göra?

Kortinnehavaren måste aktivera sitt kort när det levererats. Aktivera kortet här. Observera att kortinnehavaren själv måste aktivera kortet! Här finns en guide för hur kortet aktiveras.