FAQ-kategori: Guider

Produktblad för ID06-kort 2.0

Ladda ned produktbladet för ID06-kort 2.0 här.

Skanna pass eller ID – manuell verifiering

Guide, skapa personligt ID06-konto med pass/ID Guide, godkänn kortbeställning med pass/ID Guide, aktivera kort med pass/ID

Importera persondata från Excelfil

Om du har många kortinnehavare kan du importera persondata automatiserat via en excelfil till orderportalen för att beställa ID06-kort. Guide, importera persondata från excelfil

Beställ ID06-kort till de anställda

Guide, beställ nya ID06 kort

Utse kortbeställare i ID06

Så här utser du kortbeställare

Hur registrera ett personligt konto

Behöver du ett ID06-kort? Gör så här: 1, Registrera ett personligt konto, här När du har registrerat ett personligt konto kan ett nytt ID06-kort beställas. 2, Beställ ID06-kort här Guide, så här skapar du  ett ID06-konto