Sök i FAQ

Avtal, villkor och guider

Hur registrera ett personligt konto
Utse kortbeställare i ID06
Beställ ID06-kort till de anställda
Importera persondata från Excelfil
Produktblad för ID06-kort 2.0
Avtal och villkor för ID06
Användarvillkor för orderportal
Regelverk från ID06 AB