FAQ-kategori: Avtal, villkor och guider

Regelverk från ID06 AB

Här finns ID06 ABs regler och riktlinjer
  • Behandling av personuppgifter
  • Regler för asylsökande, EU/EES medborgare och tredjelandsmedborgare

Användarvillkor för orderportal

Användarvillkor Nexus ID06 orderportal

Privacy policy

Privacy policy for Nexus ID06 Cards

GDPR

Avtal och villkor från Nexus GDPR - ID06 AB

Avtal och villkor för ID06

Avtal för Nexus ID06 orderportal

Produktblad för ID06-kort 2.0

Ladda ned produktbladet för ID06-kort 2.0 här.

Skanna pass eller ID – manuell verifiering

Guide, skapa personligt ID06-konto med pass/ID Guide, godkänn kortbeställning med pass/ID Guide, aktivera kort med pass/ID

Importera persondata från Excelfil

Om du har många kortinnehavare kan du importera persondata automatiserat via en excelfil till orderportalen för att beställa ID06-kort. Guide, importera persondata från excelfil

Beställ ID06-kort till de anställda

Guide, beställ nya ID06 kort

Utse kortbeställare i ID06

Så här utser du kortbeställare