Read all newsletter from NexusID06

Here you will find newsletters in English from NexusID06.

Newsletter 2020:

Newsletter; How to register a foreign Company and express deliveries.  January 2020.

Newsletter; ID06 card LMA for asylum seekers is now available for order. January 2020.

Newsletter; Only 2 Days left until the old ID06 card will be blocked! January 2020

 

Newsletter 2019:

April 2019, here

May 2019, here

June 2019, here

August -1 2019, here

August – 2 2019, here

September -1 2019, here

September – 2 2019, here

October – 1 2019, here 

October – 2 2019, here

November 2019, here

December – 1 2019, here

December – 2 2019, here

Published August 29, 2019

News, customer cases and blog posts

Nexus will continue to produce and deliver ID06 cards as usual

Nexus will continue to produce and deliver ID06 cards as usual Nexus will continue to produce and deliver ID06 cards as usual. We have ensured that we ha...

Old ID06 cards 1.0 will be blocked after January 21!

Efter den 21 januari kommer alla gamla ID06-kort 1.0 automatiskt att spärras och du kan inte komma in på en ID06 ansluten arbetsplats...

The Swedish Confederation of Transport Enterprises chooses Nexus for ID06 cards for their member companies!

Transportföretagen har valt Nexus för ID06-kort till sina medlemsföretag, något vi är mycket glada och stolta över. Hittills har 40.000 företag valt Nexus...