News

Subscribe to our newsletter!

Subscribe to our newsletter

Old ID06 cards 1.0 will be blocked after January 21!

Efter den 21 januari kommer alla gamla ID06-kort 1.0 automatiskt att spärras och du kan inte komma in på en ID06 ansluten arbetsplats...

The Swedish Confederation of Transport Enterprises chooses Nexus for ID06 cards for their member companies!

Transportföretagen har valt Nexus för ID06-kort till sina medlemsföretag, något vi är mycket glada och stolta över. Hittills har 40.000 företag valt Nexus...

Nexus opens a new order portal for ID06 card orders!

För att du som beställare ska få tillgång till fler funktioner och en tydligare överblick av dina kort och beställningar har vi utvecklat…

Tyréns chooses Nexus for all ID06 and customized company access cards!

-Nexus var ett mycket bra bollplank till hur vi skulle gå till väga och hur de nya korten skulle designas. Vi fick råd om vad vi behövde tänka på och vilk...

Polish companies and card holders are now able to register and order the new ID06 card!

Polish companies and card holders are now able to register and order the new ID06 card! Polish companies are now able to register in the ID06 system and ...

The new visitor card has now been launched!

The new visitor card has now been launched! A new visitor card for ID06 work sites is now available for ordering at Nexus order portal. If you have the c...

Are you in a hurry? Choose Express delivery!

Are you in a hurry? Choose Express delivery! Express delivery – the card will be ready for pick up the next day If the Card holder approves the card bef...

Personal support for your company registration

Personal support for your company registration To register a foreign company in the ID06 system, the authorized signatory can book a meeting with Nexus p...

Last day to order ID06 card 1.0

Last day to order ID06 card 1.0 Many companies and card holders are now able to use the new ID06 card 2.0 and therefore the possibility to order 1.0 card...